Shaharlarni solishtirish

Hozir
+23°
Hozir
+32°
Hozir
+24°
Hozir
+26°
22
9
17
11
3
18
12
1
19
12