Shaharlarni solishtirish

Hozir
+21°
Hozir
+24°
Hozir
+21°
Hozir
+19°
17
13
15
12
3
15
11
4
20
9
1