Shaharlarni solishtirish

Hozir
+23°
Hozir
+34°
Hozir
+24°
Hozir
+28°
24
7
18
12
1
19
12
20
10
1