Shaharlarni solishtirish

Hozir
+23°
Hozir
+32°
Hozir
+24°
Hozir
+26°
23
8
15
13
3
16
13
2
21
9
1