Shaharlarni solishtirish

Hozir
+21°
Hozir
+24°
Hozir
+21°
Hozir
+19°
24
6
24
6
22
8
21
9