Shaharlarni solishtirish

Hozir
+20°
Hozir
+19°
Hozir
+21°
Hozir
+21°
Hozir
+21°
17
10
3
17
11
2
19
9
2
20
8
2
16
11
3