Shaharlarni solishtirish

Hozir
+20°
Hozir
+26°
Hozir
+22°
Hozir
+23°
24
6
24
6
22
8
21
9