Shaharlarni solishtirish

Hozir
+19°
Hozir
+21°
Hozir
+21°
Hozir
+18°
24
6
24
6
22
8
21
9