Shaharlarni solishtirish

Hozir
+20°
Hozir
+25°
Hozir
+21°
Hozir
+20°
24
6
24
6
22
8
21
9