Shaharlarni solishtirish

Hozir
+23°
Hozir
+32°
Hozir
+24°
Hozir
+27°
26
5
28
3
26
5
23
8