Shaharlarni solishtirish

Hozir
+23°
Hozir
+32°
Hozir
+24°
Hozir
+26°
24
7
12
15
4
12
16
3
22
8
1