Shaharlarni solishtirish

Hozir
+21°
Hozir
+24°
Hozir
+21°
Hozir
+19°
22
7
11
14
4
13
13
3
20
8
1