Shaharlarni solishtirish

Hozir
+21°
Hozir
+24°
Hozir
+21°
Hozir
+19°
20
11
11
16
4
14
14
3
20
10
1