Shaharlarni solishtirish

Hozir
+21°
Hozir
+24°
Hozir
+21°
Hozir
+19°
24
7
27
4
25
6
21
10