Shaharlarni solishtirish

Hozir
+23°
Hozir
+33°
Hozir
+25°
Hozir
+28°
21
9
16
12
2
16
12
2
19
11